Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201058962 Ти Кю Си Ес Ай България
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Петър Васков 1б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Конкурентно развитие на "Белчевстрой" ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0083-C0001
Устойчиво развитие на „Екор“ ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти и доставка на високотехнологично оборудване. BG161PO003-2.1.12-0049-C0001
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ЕЛКОМПЛЕКТ - 2004" ЕООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 14001:2004 И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-0900-C0001
Повишаване престижа на МГУ чрез въвеждане на системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване BG051PO001-3.1.08-0020-C0001
"Създаване на безопасни условия на труд чрез реконструкция и модернизация на работни помещения в Шивашки цех на «Ес Би Ен Виолета Беширова» ЕООД, гр. Златоград" BG051PO001-2.3.03-0641-C0001
"Безопасен труд в "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД" BG051PO001-2.3.03-0417-C0001
"Създаване на безопасни условия на труд чрез реконструкция и модернизация на работни помещения в Шивашки цех на "Вили-50" ЕООД в с. Крайна, община Неделино" BG051PO001-2.3.03-0645-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз