Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0550-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11030
Наименование: „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В „ХЕРМЕС КОМЕРС Р” ООД ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА”
Бенефициент: „ХЕРМЕС КОМЕРС Р” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 30.09.2010
Дата на приключване: 30.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване ефективността, производителността на труда и конкурентоспособността на “Хермес Комерс Р“ ООД, посредством обучения на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси в компанията.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Сформиране на екип на проекта и добро управление
Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип на проекта и добро управление
Подготовка на дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента за изпълнение на обученията по проекта, съгласно ПМС 55/12.03.07 г.
Изпълнение на дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента за изпълнение на обученията по проекта, съгласно ПМС 55/12.03.07 г.
Подготовка на дейност 3 Подготовка и провеждане на обучения за професионална квалификация
Изпълнение на дейност 3 Подготовка и провеждане на обучения за професионална квалификация
Подготовка на дейност 4 Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности
Изпълнение на дейност 4 Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности
Подготовка на дейност 5 Информация и публичност по проекта
Подготовка на дейност 5 Информация и публичност по проекта
Изпълнение на дейност 6 Финансово и техническо отчитане на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 584 BGN
Общ бюджет: 83 690 BGN
БФП: 66 952 BGN
Общо изплатени средства: 66 952 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 117 BGN
2012 52 835 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 952 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 999 BGN
2012 44 910 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 909 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 118 BGN
2012 7 925 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 043 BGN
Финансиране от бенефициента 17 646 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз