Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175531489 Сдружение "Младежка алтернатива за България"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, бул."Рожен" 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В „ХЕРМЕС КОМЕРС Р” ООД ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА” BG051PO001-2.1.02-0550-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз