Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0056-C0001
Номер на проект: CO/INV/068/22.01.2008
Наименование: "Доставка, инсталация, внедряване и въвеждане в експлоатация на портално софтуерно решение за управление на производствените процеси"
Бенефициент: "СМ Консулта" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 22.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обновление и актуализация на използваните от компанията технологии, посредством процесова и продуктова иновация, с цел запазване на текущия стандарт на работа и повишаване нивото на предлагане и обслужване на клиентите
Дейности: Изготвяне на окончателна спецификация на продукта и Подготовка на процедура за избор на подизпълнител
Реализация на процедура за избор на подизпълнител, изготвяне и подписване на договор за подизпълнение по проекта
Подготовка на инфраструктура за реализация на проекта
Доставка и инсталация на информационното решение Внедряване, настройка и пилотни тестове на системата Окончателно тестване, приемане на резултатите от тестването, обучение на потребители
Приемане на проекта, извършване на одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Датаком" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 000 BGN
Общ бюджет: 240 000 BGN
БФП: 60 000 BGN
Общо изплатени средства: 60 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 60 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 000 BGN
Финансиране от бенефициента 180 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз