Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831047632 "Датаком" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Добри Христов" 33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доставка, инсталация, внедряване и въвеждане в експлоатация на портално софтуерно решение за управление на производствените процеси" BG161PO003-2.1.01-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз