Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-3.2.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Лонч Хъб Адвайзърс ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия"
Бенефициент: "Лонч Хъб Адвайзърс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Лонч Хъб Адвайзърс ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия"
Дейности: Дейност 9. Предоставяне на специализирани обучения
Дейност 5. Провеждане на международни събития
Дейност 6. Участие в международни събития
Дейност 1. Сформиране на екип
Дейност 2. Подготовка за избор на доставчик
Дейност 11. Външни юридически услуги, свързани с права по интелектуална собственост
Дейност 8. Изработване на информационни материали
Дейност 7. Участие в събития на национално ниво
Дейност 12. Осигуряване на достъп до специализирани бази данни
Дейност 10. Трансфер на ноу-хау, свързан с разработване и въвеждане на пазара на иновативни продукти и услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии
Дейност 3. Провеждане на процедура за избор на доставчик
Дейност 4. Провеждане на събития в България
Дейност 13. Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 782 190 BGN
Общ бюджет: 565 421 BGN
БФП: 537 737 BGN
Общо изплатени средства: 433 141 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 537 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 433 141 BGN
433 141 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 457 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 368 169 BGN
368 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 64 971 BGN
64 971 BGN
Финансиране от бенефициента 39 102 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 (Д) брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 4 (Д) брой стартиращи предприятия, подкрепени чрез финансови продукти
Индикатор 5 (Д) одобрена тръжна документация
Индикатор 6 (Д) одобрен протокол за резултатите от работата на оценителите
Индикатор 7 (Д) организирани и проведени събития в България
Индикатор 8 (Д) организирани и проведени международни събития
Индикатор 9 (Д) участия в международни събития
Индикатор 10 (Д) участия в национални събития
Индикатор 11 (Д) стартиращи компании, получаващи специфични знания в сферата на разработената от тях иновация
Индикатор 12 (Д) изработени табели за визуализация на проекта
Индикатор 13 (Д) изработени банери за визуализация на събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз