Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131448611 Адвокатско дружество "Йорданов, Игнатов, Иванов"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Крум Кювлявков №15А, ет. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Лонч Хъб Адвайзърс ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия" BG161PO003-3.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз