Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0559-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на полезен модел за технологична линия за производство на строителни и други смеси
Бенефициент: "СЪНИ СИТИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.05.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Внедряване на полезен модел за технологична линия за производство на строителни и други смеси
Дейности: Подготовка Дейност 1: Подготовка на документи и провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител за доставка
Изпълнение на Дейност 1 Придобиване на агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на цяла поточна линия за реализация на иновативния процес
Подготовка на Дейност 2 Разработване на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния процес
Изпълнение на Дейност 2: Разработване на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния процес
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Мерки за публичност и визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 400 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 222 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 (Д) Брой закупена технологична линия с брой елементи
Индикатор 6 (Д) Брой специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния процес;
Индикатор 7 (Д) Брой обозначителни табели за визуализацията на безвъзмездната помощ
Индикатор 8 (Д) Брой стикери на закупеното оборудване за визуализацията на
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз