Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117108184 ИКОНОМСЕРВИЗ
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7012 Русе ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 108, вх. Б, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СОУ ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” И ОДЗ “МЕЧО ПУХ” В ГР.СЛИВО ПОЛЕ, И ОУ “ИВАН ВАЗОВ” В С.ГОЛЯМО ВРАНОВО BG161PO001-4.1.01-0050-C0001
"Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" BG161PO003-2.1.04-0592-C0001
Въвеждане на високотехнологично оборудване в „Дунав прес“ АД BG161PO003-2.1.13-0290-C0001
Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на енергопотреблението в производствената дейност на ''НАЙДЕН КИРОВ'' АД BG161PO003-2.3.01-0007-C0001
Изграждане на Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле BG051PO001-5.1.04-0040-C0001
„Внедряване на иновативен продукт – капачка за бутилирани напитки тип „easy crown” в производството на „Булметал“ АД BG161PO003-1.1.07-0213-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз