Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176845090 СИРМА - ПИ ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цариградско шосе № 135, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.08-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз