Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175414105 "ПОЛИ ОДИТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1408 София гр. София 1408 район Триадица ул. ТРАЯНОВА ВРАТА, бл. 16, ет. 6, ап. 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативна застрахователна платформа BG161PO003-1.1.05-0299-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз