Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201223773 "Юротаргет акаунтинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1142 София р-н Средец, ул. "Фритьоф Нансен" № 9, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на автомати за модулна система за обслужване на участниците в търговията и обмена на електронни книги" BG161PO003-1.1.05-0166-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз