Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104087740 "Томика -Метал" АД
Булстат
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4003 Пловдив ул. "Брезовско шосе"176,п.к.119
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"ТОМИКА-МЕТАЛ АД в ЕС - конкурентоспособен чрез инвестиции и въвеждане на международни стандарти" 02.09.2008 0 0 36 954 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Закупуване на ново производствено оборудване за повишаване конкурентоспособността на Плексистаб България АД BG161PO003-2.1.06-0369-C0001 36 200,00
"Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия" BG161PO003-2.1.11-0058-C0001 105 600,00
Разширение и модернизация на обособено произвоство "Дитиокарбамати" BG161PO003-2.1.11-0182-C0001 215 985,00
Внедряване в производството на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали BG161PO003-1.1.04-0018-C0001 306 730,00
Инвестиция за конкурентоспособност и разширяване на пазарите BG161PO003-2.1.13-0016-C0001 129 650,00
"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие" BG161PO003-1.1.05-0024-C0001 2 000,00
"Подобряване на енергийната ефективност на Екофол АД, гр.Търговище" BG161PO003-2.3.02-0347-C0001 89 428,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз