Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202772522 "Малори дизайн" ООЗ
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Съединение" № 45, вх. 8, ет. 1 ап. 173
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Служителите на Областна администрация Шумен – по-квалифицирани и компетентни“ BG051PO002-2.2.14-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз