Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176519365 ДЗЗД "БКО - Беневент"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к."Хиподрума", бл. 139В, вх. В, ет.7, ап.75
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на капацитета на УО на ОПАК, Комитета за наблюдение на ОПАК и Звеното за вътрешен одит на МФ BG051PO002-4.1.01-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз