Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175032600 "Група технология на металите" ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр. Плевен, ул. "Гривишко шосе" № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Квалификация и обучение на заетите лица в леярската промишленост 02.04.2008 18,00 Прекратен
Квалификационно обучение на работещи в ОСЪМ АД 19.02.2010 10,40 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз