Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114600682 Елбо ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Десети септември №47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионална квалификация и преквалификация за безработните лица от селските общности BG051PO001-1.1.09-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз