Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ЕТ "Лора Старейшинска"
Булстат
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана ул. Христо Смирненски № 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Да си подадем ръка BG051PO001-4.1.05-0201-C0001
Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм BG051PO002-1.3.07-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз