Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202325884 "ГЛОБЪЛ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИС" EOOD
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. ХРИСТО ПОПОВИЧ No 15, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативен микропроцесорен модул за интелигентно управление на съоръжения за топла вода BG161PO003-1.1.05-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз