Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE218941535 KBA-Metalprint Gmbh
Седалище Държава: Германия (Germany) 70435 Щутгарт Вернерщрасе 119-129
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инвестиции за намаляване на енергоемкостта в промишлената система на ''ХЕРТИ'' АД BG161PO003-2.3.01-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз