Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201587556 "Джоя трейд" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Илия Бешков" №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Българо-словашко партньорство за трансфер на добри практики и социално включване на ромите BG051PO001-7.0.07-0110-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз