Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200598464 "Гети Одит 99" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Тодор Икономов" №15,ет.4, ап.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Здравословни и безопасни условия на труд в " Одесос" АД BG051PO001-2.3.02-0251-C0001
"Стартиране на нова енергийноефективна дейност в "ИНЖКОНСУЛТ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0460-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз