Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113584937 „ДЕКСА СОЛЮШЪНС” ООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник гр. Перник, ул. „Никола Карев” № 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ГРИЖИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ ОТ ОБЩНОСТТА BG051PO001-5.1.04-0203-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз