Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200096209 "МЕДИА СПОТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1343 София Район р-н Люлин; Квартал ЛЮЛИН; ул. 110 - та ; Бл. 014; Вход В; Ет. 2; Ап. 34;




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на ефективносттаи ефикасността на администрацията в Община Хасково BG051PO002-1.1.04-0035-C0001
Подобряване водния цикъл на град Септември BG161PO005-1.0.06-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз