Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127526709 "ОПТОМАТИК - 64" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Васил Друмев" №23, вх. В, ет. 1, ап. 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Подобряване на енергийната ефективност на "Оптоматик 64" ООД" 28.02.2014 1 193 645 596 823 596 823 596 823 6,63 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Високопроизводителна модернизация BG161PO003-2.1.13-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз