Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131221624 "СКАЙПРИНТ 04" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост 4, бл.455, ет.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на автомати за модулна система за обслужване на участниците в търговията и обмена на електронни книги" BG161PO003-1.1.05-0166-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз