Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114635142 МДЖЕЙ ВИЗИЯ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови подходи за социално включване на старите хора в малките населени места BG051PO001-7.0.01-0058-C0001
Нова професия-нов шанс BG051PO001-1.1.07-0040-C0001
"Нов старт в живота - козметично студио "Беллесса" BG051PO001-1.2.03-0189-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз