Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201020303 АВО КОНСУЛТ
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Сети Наум" - 9, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
"Подобряване на условията на труд във фирма "Жоан" ЕООД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда" BG051PO001-2.3.02-0143-C0001 44 420,00
Подобряване условията на труд във фирма "ЗМБГ" АД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда BG051PO001-2.3.02-0318-C0001 44 520,00
"Повишаване безопасността на труда във фирма "КОНТРАСТ БИЛДИНГ" ЕООД чрез модернизиране на организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1148-C0001 54 870,00
Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "БУЛГАРПЛОД-ВРАЦА" ООД BG051PO001-2.3.03-0298-C0001 49 820,00
"Повишаване безопасността на трудовия процес в "Рън уейлд" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18001:2007, модернизация на производствена база и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0058-C0001 44 980,00
"Подобряване на условията на труд във фирма "МОНОЛИТ - 21 - АНДОНОВ И ЗАХОВ" ООД чрез проектиране на модерна органицзация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда" BG051PO001-2.3.03-0187-C0001 58 770,00
"Повишаване безопасността на труда във фирна "ВИЛТОН - 2" ООД чрез усъвършенстване организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1142-C0001 54 920,00
"Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "МЕБЕЛНА КЪЩА" ООД" BG051PO001-2.3.03-0425-C0001 45 500,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз