Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201741157 "ИНПРИНТ" АД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив р-н Северен ГЕОРГИ ТРИНГОВ No 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност“ BG051PO002-2.2.12-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз