Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131505304 България Травълбест ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Кап. Списаревски 126, ап. 68
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дневни центрове за възрастни хора с деменция BG051PO001-5.2.06-0152-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ДЕЛА В БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА BG051PO002-2.4.06-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз