Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121522725 "КАСТ КОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София-1715, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 87 , ж.к. МЛАДОСТ 4, ет. 3, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово" BG161PO001-1.4.07-0030-C0001
Цифровизация BG161PO003-2.1.11-0084-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз