Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121883953 ЕТ "МАДЖИК Владимир Петров"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул.Мъглен
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Антон, община Антон BG161PO001-4.1.03-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз