Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102659655 " ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА НАУКА , ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА " ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул." Александровска " № 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Дневен център за пълнолетни лица „18+” - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места” BG051PO001-5.2.06-0257-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз