Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121406708 "Приватсистем"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София ,общ. Столична,район Лозенец,Бул. "Черни връх"№80,ет.1,офис 4-4А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина BG161PO001-1.1.01-0043-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик BG161PO001-1.1.09-0009-C0001
Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура BG161PO001-3.1.03-0039-C0001
Ефективна администрация - Община Садово BG051PO002-1.1.04-0031-C0001
Повишаване ефективността в организацията и координацията в работата на общинската администрация BG051PO002-1.1.04-0053-C0001
Висока ефективност на администрацията в Община Стрелча и Община Велинград BG051PO002-1.1.04-0019-C0001
Създаване на условия и предпоставки за добро управление на територия на община Долна митрополия BG051PO002-1.1.04-0055-C0001
Компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.08-0206-C0001
Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики BG051PO002-1.3.07-0076-C0001
Разработване на стратегически планови документи на община видин и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики BG051PO002-1.3.07-0088-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Садово BG051PO002-2.2.12-0033-C0001
„ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН” BG051PO002-2.2.15-0106-C0001
„Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово” BG051PO002-2.2.15-0120-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз