Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200964132 "ИСМ Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Родопски извор", №56, ет.5, ап.14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали" BG161PO001-1.4.07-0013-C0001
Предоставяне на услуги в подкрепа на бизнеса чрез изграждане на информационн-комуникационна система на ИАЛВ BG051PO002-3.2.06-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз