Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103845285 "Никнайс" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" 5, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO001-1.1.01-0059-C0001
"Безопасни условия на труд на работните места" BG051PO001-2.3.03-0412-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз