Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104600641 Алекс ок Еоод
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. емилиян станев № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица BG051PO001-5.2.06-0022-C0001
на път-инвенстиция в едно по-добро бъдеще BG051PO001-2.2.03-0316-C0001
Подобряване мобилността на работната сила с цел устойчивост на заетостта в Унитраф АД BG051PO001-2.2.03-0347-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз