Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115814753 "Декодизайн Груп" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Нестор Абаджиев", №37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рестарт BG051PO001-5.2.06-0056-C0001
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" BG161PO001-3.1.03-0054-C0001
„Повишаване квалификацията на служителите в Община „Марица”” BG051PO002-2.2.08-0187-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз