Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0006-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1064/16.09.2008
Наименование: Създаване на условия за оценка на проектни предложения, проектни фишове и рамкови програми по ОП ”Регионално развитие” 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е да се осигури подкрепа за правилното и ефективно изпълнение на Схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, осигурявайки по този начин високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС.
Дейности: Организация и управление на проекта
Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
Изготвяне на база данни с независими външни оценители, които да участват в комисиите за оценка по ОПРР
Обезпечаване работата на оценителните комисии по публикувани схеми за безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОПРР
Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение Европейски център по управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 413 800 BGN
Общ бюджет: 342 436 BGN
БФП: 342 436 BGN
Общо изплатени средства: 342 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 342 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 86 328 BGN
2010 126 969 BGN
2011 129 139 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
342 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 73 379 BGN
2010 107 923 BGN
2011 109 768 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 949 BGN
2010 19 045 BGN
2011 19 371 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 365 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз