Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-4.0.01-0007-C0001
Номер на проект: ДОПТ-33/09.10.2013 г.;ДОПТ-16/29.05.2015 г.
Наименование: "Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав"
Бенефициент: Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2013
Начална дата: 09.10.2013
Дата на приключване: 24.08.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на по-добри условия и безопасност на корабоплаването чрез подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания в българския участък на р. Дунав, като част от транс-европейски транспортен коридор VII.
Дейности: Строителство и изграждане Дейност 1, съгласно ФК
Техническа помощ Дейности 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.2.1., 7.1.2.2., 7.1.2.3., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. и 7.2., съгласно ФК
Популяризиране Дейности 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11. и 8.12., съгласно ФК
Машини и инсталации Дейности 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4., 4.1.,4.2. и 4.3., съгласно ФК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 488 508 BGN
Общ бюджет: 3 316 368 BGN
БФП: 3 316 368 BGN
Общо изплатени средства: 3 467 037 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 316 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 468 147 BGN
2015 1 998 890 BGN
3 467 037 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 818 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 247 925 BGN
2015 1 699 057 BGN
2 946 982 BGN
В т.ч. Национално финансиране 497 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 220 222 BGN
2015 299 834 BGN
520 056 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.1 Изградени нови геодезически точки с подземен център
Индикатор 2 1.2 Измерени геодезични точки и определени в пространството чрез ГНСС измервания
Индикатор 3 1.3 Измерени геодезични точки и определени във височина чрез нивелация ІV клас
Индикатор 4 1.4 Обработена и приета нова GPS геодезична мрежа, координирана в европейски референтни системи, осигуряваща изходна база за извършване на геодезични и хидрографни дейности в река Дунав
Индикатор 5 2.1 Доставени и инсталирани автоматични хидрометрични станции
Индикатор 6 2.2 Доставени и инсталирани автоматични метеорологични станции
Индикатор 7 2.3 Доставени и инсталирани електронни табла за визуално информиране на корабоплавателите и заинтересовани лица
Индикатор 8 3.1 Доставени брегови навигационни знаци
Индикатор 9 3.2 Доставени брегови навигационни светещи фарове
Индикатор 10 3.3 Доставени плаващи светещи навигационни знаци (буйове)
Индикатор 11 3.4. Внедрена система за мониторинг на плаващи светещи навигационни знаци и брегови навигационни светещи фарове
Индикатор 12 4.1 Завършен корпус на кораб за хидрографски проучвания с монтирани основните корабни системи, корабни машини и механизми, електрическо корабно обзавеждане, като всички са монтажно приети
Индикатор 13 4.2 Довършен и доставен, оборудван кораб за хидрографски проучвания
Индикатор 14 5.1 Проведена встъпителна пресконференция (покани, кетъринг, табелки с имената на участниците, указателни табели)
Индикатор 15 5.2 Проведена заключителна пресконференция (покани, наем на зала, озвучителна техника, презентационна техника, кетъринг, табелки с имената на участниците, указателни табели)
Индикатор 16 5.3 Изработени и отпечатани информационни брошури на англ. език в началото на проекта
Индикатор 17 5.4 Изработени и отпечатани информационни брошури на бълг. език в началото на проекта
Индикатор 18 5.5 Изработени и отпечатани информационни брошури на англ. език в края на проекта
Индикатор 19 5.7 Изработен ролбанер - рекламна стойка със самонавиващо се пано от винил с размер 80/200 см
Индикатор 20 5.8 Изготвени и публикувани прес съобщения
Индикатор 21 5.6 Изработени и отпечатани информационни брошури на бълг. език в края на проекта
Индикатор 22 5.9 Изготвени и публикувани платени публикации
Индикатор 23 5.10 Доставени рекламни материали – химикали
Индикатор 24 5.11 Доставени рекламни материали – папки А4
Индикатор 25 5.12 Доставени рекламни материали – цветни листовки А4
Индикатор 26 5.13 Изработено, доставено и монтирано информационно табло за геодезичната мрежа
Индикатор 27 5.14 Изработени, доставени и монтирани информационни табла за автоматичните хидрометрични/ метеорологични станции
Индикатор 28 5.15 Изработена, доставена и монтирана постоянна обяснителна паметна плоча за GPS геодезичната мрежа
Индикатор 29 5.16 Изработени, доставени и монтирани постоянни обяснителни паметни плочи за автоматичните хидрометрични/ метеорологични станции
Индикатор 30 5.17 Изработени настолни знамена
Индикатор 31 5.18 Изработени стикери за GPS точки
Индикатор 32 5.19 Изработени стикери за плаващи буйове
Индикатор 33 5.19.1 Изработени стикери брегови знаци
Индикатор 34 5.20 Изработване на стикери за брегови фарове
Индикатор 35 5.21 Изработени флагове за кораб
Индикатор 36 5.22 Проведена церемония при доставката на плавателния съд
Индикатор 37 6.1 Изплатени възнаграждения на експерти участващи в ЗИУП
Индикатор 38 6.2 Командировки на служители по изпълнение на проекта – в дни
Индикатор 39 7.1 Сключен договор за проверка на изпълнението на GPS геодезична мрежа
Индикатор 40 7.2 Представен доклад от извършена проверка на изпълнението на GPS геодезична мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз