Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0133-C0001
Номер на проект: 08-12-129/25.04.2008
Наименование: Създаване на механизъм за мониторинг за повишаване на прозрачността и отчетността в работата на общинската администрация в община Полски Тръмбеш
Бенефициент: Сдружение „БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИЯ,БИТ,КУЛТУРА”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Полски Тръмбеш
Описание
Описание на проекта: Създаване и въвеждане на модел за мониторинг за повишаване на прозрачността и отчетността в работата на общинската администрация в община Полски Тръмбеш
Дейности: 1 Подготовка за изпълнение на проекта
2 Разкриване на информационен и координационене мониторингов център
3 Наемане и монтиране на елекронно-информационно табло
4 Извършване на първоначално проучване и анализ на дейността на ощинската администрация
5 Изработване на основен видеоклип-шапка излъчване
6 Създаване на интернет страница на проекта
7 Изработване на пакет отмерки за повишаване прозрачността и публичността на общинската администрация
8 Изработване и излъчване на ежемесечни аудио-визуални клипове за работата на общинската администрация
9 Издаване и разпространение на ежемесечен информационен бюлетин
10 Изпращане на 7 представители на СГО за проучване на опит в Италия
11 Провеждане на семинар с участието на СГО и администрацията
12 Създаване на съвет за постоянен мониторинг
13 организиране на обучение за организиране на мониторинг
14 Изготвяне на план за действие за продължаване на мониторинговата дейност след приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 315 680 BGN
Общ бюджет: - 42 499 BGN
БФП: - 42 499 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 42 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 63 136 BGN
2009 188 761 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 251 897 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 36 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 53 666 BGN
2009 160 447 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 214 113 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 6 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 470 BGN
2009 28 314 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 37 785 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 сформиран екип, сформиран експертен съвет
Индикатор 2 По Д2 открит информационен и координационен център
Индикатор 3 По Д3 Наето и монтирано информационно електронно табло
Индикатор 4 По Д4 Извършено проучване и анализ - изготвен доклад
Индикатор 5 По Д5 Изработен видеоклип шапка
Индикатор 6 По Д6 създадена интернет страница на проекта
Индикатор 7 По Д7 изработен пакет от мерки и предложения
Индикатор 8 По Д8 Изработени и и злъчени 8 броя аудиовизуални клипа
Индикатор 9 По Д9 Издадени 8 месечни бюлетина
Индикатор 10 По Д10 Направено проучване на опит и добри практики
Индикатор 11 По Д11 Проведен семинар
Индикатор 12 По Д12 Създаден съвет за постоянен мониторинг
Индикатор 13 По Д13 Проведено обучение на 25 представители на СГО
Индикатор 14 По Д14 Изготвен план за действие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз