Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0067-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Намаляване на енергоемкостта на производството в "Билка Лайфстайл" ООД"
Бенефициент: "Билка Лайфстайл" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: "Намаляване на енергоемкостта на производството в "Билка Лайфстайл" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Извършване на СМР дейности, които водят до намаляване енергоемкостта на съществуващия сграден фонд
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване включени в СДМО, както и системи за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди
Извършване на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 824 BGN
Общ бюджет: 208 369 BGN
БФП: 104 184 BGN
Общо изплатени средства: 104 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 104 184 BGN
2015 0 BGN
104 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 557 BGN
2015 0 BGN
88 557 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 628 BGN
2015 0 BGN
15 628 BGN
Финансиране от бенефициента 120 824 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Проекти за ВЕИ
Индикатор 2 Индикатор 2: Енергийно ефективни технологии/процеси/ решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 3: Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия квт/ч
Индикатор 4 Индикатор 4: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 5: Очаквана ср. стойност на намаляване на енергоемкосттта на производ-ството на 1-ца продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 6: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 Индикатор 7: Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз