Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в "ЕМА" ООД"
Бенефициент: "ЕМА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в "ЕМА" ООД"
Дейности: Извършване на енергиен одит
Дейност 4: Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Дейност 3: Визуализация
Дейност 2: Подобряване на енергийната ефективност на производствената сграда, чрез полагане на топлинна изолация по външни ограждащи стени и покрив, доставка и монтаж на съвременни енергоефективни дограми и подмяна на отоплителна инсталация с използв
Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 654 678 BGN
Общ бюджет: 1 309 356 BGN
БФП: 654 678 BGN
Общо изплатени средства: 654 677 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 654 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 425 541 BGN
2014 229 136 BGN
2015 0 BGN
654 677 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 556 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 361 710 BGN
2014 194 766 BGN
2015 0 BGN
556 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 831 BGN
2014 34 370 BGN
2015 0 BGN
98 202 BGN
Финансиране от бенефициента 654 678 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на икономия на електроенергия
Индикатор 5 Въведена в експлоатация отоплителна инсталация с използване на ВЕИ
Индикатор 6 Намаление на емисии СО2
Индикатор 7 Създадени нови работни места (брой мъже/жени)
Индикатор 8 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги;;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз