Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0046-C0001
Номер на проект: 58-111-46-237
Наименование: Доизграждане на битова канализация, канално помпена станция ромски квартал, подмяна водопровод, ромски квартал – гр. Вълчи дол
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Вълчи дол
Описание
Описание на проекта: Изграждане на новопроектирана канализация с обща дължина 8 396 м и подмяна на 3 316 м водопровод от етернитови и метални тръби.
Дейности: Проучвания и проектиране Разходи за проектиране, експертни анализи и подготовка на тръжна документация
Машини и съоръжения Покупка и изграждане на съоръжения и оборудване
Публичност Осигуряване публичност на проекта
Счетоводство и Одит на Проекта Одит на проекта, застраховки на проекта, финансови разходи и режийни разходи
Строителство Строително-монтажни дейности
Подготовка на проекта Възнаграждения на ръководителя на инфраструктурния проект и на екипа
Надзор по време на строителството Строителен надзор, авторски надзор, инвеститорски контрол
Подготовка на Проект
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 193 164 BGN
Общ бюджет: 7 079 575 BGN
БФП: 6 734 092 BGN
Общо изплатени средства: 6 728 466 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 734 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 919 316 BGN
2010 4 490 380 BGN
2011 2 663 178 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 344 407 BGN
6 728 466 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 387 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 735 453 BGN
2010 3 592 304 BGN
2011 2 130 542 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 075 526 BGN
5 382 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 346 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 183 863 BGN
2010 898 076 BGN
2011 532 636 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 268 881 BGN
1 345 693 BGN
Финансиране от бенефициента 471 867 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на новопроектирана канализация.
Индикатор 2 Подмяна на водопровод от етернитови и метални тръби.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз