Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0017-C0001
Номер на проект: 58-111-17-208
Наименование: “Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на гр. Бургас – Меден Рудник”
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 02.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Рехабилитация на ВиК мрежите в квартал Меден рудник на гр. Бургас
Дейности: Подготовка на обект и строителни дейности Строително-монтажни работи /Стойността е с ДДС и без включени непредвидени разходи/
Покупка и изграждане на съоръжения и оборудване Машини и съоръжения /Стойността е с ДДС и без включени непредвидени разходи/
Организация и управление на проект "Техническата помощ" включва (а) Инвеститорски контрол, (б) инженерни експертизи, както и допълнителни услуги на юристи и икономисти по управление на договорите с изпълнителите.
Надзор по време на строителството "Надзор по време на строителството" включва (а) оценка на съответствието на проекта, вкл. ТК на конструкции, (б) НСН в обхвата на ЗУТ, (в) авторски надзор на проектанта.
Публичност Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 166 904 BGN
Общ бюджет: 8 297 247 BGN
БФП: 7 766 601 BGN
Общо изплатени средства: 7 866 462 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 766 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 233 381 BGN
2011 2 619 013 BGN
2012 1 662 791 BGN
2013 3 331 587 BGN
2014 - 1 022 424 BGN
2015 - 1 957 887 BGN
7 866 462 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 232 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 586 705 BGN
2011 2 095 211 BGN
2012 1 330 233 BGN
2013 2 665 270 BGN
2014 - 817 939 BGN
2015 - 1 566 310 BGN
6 293 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 534 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 646 676 BGN
2011 523 803 BGN
2012 332 558 BGN
2013 666 317 BGN
2014 - 204 485 BGN
2015 - 391 577 BGN
1 573 292 BGN
Финансиране от бенефициента 1 102 514 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоизградена канализационна мрежа - Меден рудник
Индикатор 2 Новоизградена водоснабдителна мрежа - Меден рудник
Индикатор 3 Реконструирана/Подменена водоснабдителна мрежа -
Индикатор 4 Новоизградени колектори - Меден рудник
Индикатор 5 Еквивалент жители присъединени към съществуващи ПСОВ - Меден рудник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз