Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0100-C0001
Номер на проект: 58-111–100-296
Наименование: Изграждане на канализация в гр. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 23.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Изграждане на разделна битова канализация в квартал Долно Езерово, гр.Бургас
Дейности: 1. Прединвестиционно проучване, финансов и соц. икономически анализ и попълване на формуляр за кандидатстване
2. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в инфраструктурния проект
3. Строително-монтажни работи
4. Строителен надзор
5. Авторски надзор
6. Инвеститорски контрол
7. Организация и управление на проекта
8. Публичност
9. Осъществяване на одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 363 500 BGN
Общ бюджет: 4 726 794 BGN
БФП: 4 491 763 BGN
Общо изплатени средства: 4 495 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 491 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 536 350 BGN
2010 2 554 157 BGN
2011 2 185 666 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 780 329 BGN
4 495 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 593 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 429 080 BGN
2010 2 043 326 BGN
2011 1 748 533 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 624 263 BGN
3 596 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 898 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 107 270 BGN
2010 510 831 BGN
2011 437 133 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 156 066 BGN
899 169 BGN
Финансиране от бенефициента 1 404 633 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, свързано към ПСОВ - Бургас от кв. Долно Езерово.
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано чрез изпълнени проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз