Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0053-C0001
Номер на проект: 58-111-53-244
Наименование: Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 23.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: Проектът включва дейности по реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Хисаря, включително всички елементи по нейното проектиране и строителство.
Дейности: Строително-монтажни работи В сумата не са включени непредвидени разходи по проекта; Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря – проектиране и СМР
Надзор по време на строителството Надзор в проектирането и строителството, Авторски надзор, Инвеститорски контрол на бенефициента
Публичност
Подготовка на проекта Разходи за проучвания и проектиране Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Управление на проекта Застраховки, обучение на персонал, управление на проектирането и строителството;
Одит
Закупуване на машини и съоръжения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 200 038 BGN
Общ бюджет: 13 422 351 BGN
БФП: 12 724 042 BGN
Общо изплатени средства: 12 043 212 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 724 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 244 847 BGN
2010 4 076 858 BGN
2011 5 684 637 BGN
2012 2 941 113 BGN
2013 - 245 485 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 658 758 BGN
12 043 212 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 215 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 795 877 BGN
2010 3 261 486 BGN
2011 4 547 710 BGN
2012 2 352 891 BGN
2013 - 196 388 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 127 006 BGN
9 634 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 508 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 448 969 BGN
2010 815 372 BGN
2011 1 136 927 BGN
2012 588 223 BGN
2013 - 49 097 BGN
2014 0 BGN
2015 - 531 752 BGN
2 408 643 BGN
Финансиране от бенефициента 1 417 024 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Хисаря за 25 000 Е.Ж


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз