Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0133-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентостта и насърчаване на устойчивото развитие на Клъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги”
Бенефициент: Дружество по ЗЗД "Автономна платформа за граждански въздушни услуги
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентостта и насърчаване на устойчивото развитие на Клъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги”
Дейности: Дейност 1: Формиране на административно тяло на клъстера
Дейност 2: Ресурсно обезпечаване на управителното и административното тяло на клъстера
Дейност 4: Дейности за повишаване капацитета на административното тяло
Дейност 10: Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг
Дейност 7: Визуализация на проекта
Дейност 9: Дейности за подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 361 BGN
Общ бюджет: 261 638 BGN
БФП: 199 993 BGN
Общо изплатени средства: 198 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 306 BGN
2015 101 870 BGN
198 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 860 BGN
2015 86 589 BGN
168 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 446 BGN
2015 15 280 BGN
29 726 BGN
Финансиране от бенефициента 73 053 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 4 Наето помещение
Индикатор 5 Изградено административно тяло с подобрен капацитет на клъстер
Индикатор 6 Обучения в България и в чужбина – 8 обучени членове на упр. тяло,
Индикатор 7 Визуализация на проекта - 2 табели,
Индикатор 8 Представяне Две прес-конференция, 6 брифинга, 2 информационни семинара, срещи с представители на местни, регионални и национални власти
Индикатор 9 бенчмаркинг проучване
Индикатор 10 Концепция за сертифицирането и регулирането на употребата на безпилотни и/или автономни летящи платформи и овладяване на нови пазарни ниши
Индикатор 11 обща стратегия за развитие на клъстера, маркетингова стратегия, рекламна стратегия и визуална концепция
Индикатор 12 Подкрепени инициативи с бизнес план на клъстера и 4 типови бизнес планове за стартиращ бизнес
Индикатор 13 Уеб сайт на клъстера с интернет-портал съдържащ информация и услуги от значение за функционирането на бранша
Индикатор 14 Визитни картички 4000 за по-добро представяне на ръководното тяло на клъстера в обществени събития и контакти, 2 банера за събитията, кратка листовка и брошура с резултатите по проекта1000 бр.
Индикатор 15 Рекламна брошура на клъстера
Индикатор 16 Плакати на клъстера
Индикатор 17 Рекламен каталог, представящ дейността на клъстера
Индикатор 18 Рекламен филм, представящ приложенията на услугите предлагани от клъстера, разпространение на филма чрез безплатни cd-та и freedownload в Интернет
Индикатор 19 Мултимедийно DVD
Индикатор 20 Рекламни и промоционални материали на за участие в национални и международни изложения/панаири – листовки, шапки, тениски, флашки, химикали, каишка за врат, хартиени чанти , календари, тефтери
Индикатор 21 банери за реклама и разпространението им
Индикатор 22 търговска марка на клъстера и корпоративна идентичност
Индикатор 23 национална конференция на тема “Услуги чрез безпилотни и/или автономни летящи платформи, международно моделно изложение
Индикатор 24 Участие в Русенско изложение, в 2 инициативи за създаване на мрежи в Невада, САЩ и в Холандия
Индикатор 25 Членство в клъстерни мрежи, клубове, организации
Индикатор 26 Привлечени нови членове на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз