Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0231-C0001
Номер на проект: ДО1-4529/26.09.2013
Наименование: Можем всичко заедно
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ХР. СМИРНЕНСКИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване достъпа до образование и качествено обучение на учениците от етнически малцинства в гр. Кнежа и предотвратяване на ранното им отпадане от образователния процес чрез развитие на личностния им потенциал за пълноценно социално сближаване, засилване на образователната им мотивация и последваща по-успешна социална и трудова реализация.
Дейности: Дейност 1 Сформиране и дейност на екип за управление на проект ,,Можем всички заедно".
Дейност 2 Обучение за повишаване на мотивацията и уменията на учителите за работа в мултикултурна среда.
Дейност 3 Мотивационно обучение за формиране на личностни и социални умения. Мотивационно обучение за професионално ориентиране ,,Бъдеще за мен".
Дейност 4 Провеждане на пролетна занималня. Провеждане на лятна занималня. Създаване и дейност на клуб ,,Многоцветна България". Създаване и дейност на клуб ,,Аз пея и танцувам".
Дейност 5 Информиране и публичност.
Партньори
Партньори:
Община Кнежа
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 810 BGN
Общ бюджет: 48 627 BGN
БФП: 48 627 BGN
Общо изплатени средства: 47 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 962 BGN
2014 28 419 BGN
2015 6 418 BGN
47 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 018 BGN
2014 24 156 BGN
2015 5 455 BGN
40 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 944 BGN
2014 4 263 BGN
2015 963 BGN
7 170 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз