Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0017-C0001
Номер на проект: РД-08-45/10.02.2009 г.
Наименование: Осигуряване на финансови средства за периода 01.03.2009 – 31.12.2009 г. за покриване на разходи за командировки в страни-членки на ЕС и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции на служители от УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 28.01.2009
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 02.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на финансови средства за периода 01.03.2009 – 31.12.2009 г. за покриване на разходи за командировки в страни-членки на ЕС и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции на служители от УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 400 000 BGN
Общ бюджет: 283 957 BGN
БФП: 283 957 BGN
Общо изплатени средства: 283 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 601 BGN
2010 49 261 BGN
2011 15 554 BGN
2012 38 843 BGN
2013 145 699 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
283 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 411 BGN
2010 41 872 BGN
2011 13 221 BGN
2012 33 016 BGN
2013 123 844 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 190 BGN
2010 7 389 BGN
2011 2 333 BGN
2012 5 826 BGN
2013 21 855 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 594 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.Колективни участия в семинари, обучения и конференции на служители на УО на ОПТ и други звена на МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ.
Индикатор 2 2. Индивидуални участия в семинари, обучения и конференции на служители на УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ
Индикатор 3 3. Командировки на служители на УО на ОПТ и дръги звена на МТ, чиито функции са пряко свързни с управление, наблюдение и оценка на ОПТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз